Македонски                    English

 

 

                  

  Горан Максимовски, 4 год. на Електро факултет Штип.   роден 1994

Тој е вработен во нво .ЕКО СМАРТ.

Област: Програмирање и анализа на бази на податоци.

Хоби:

     

  Драган Илиќ,  4 год. на Електро факултет Београд . Роден 1988

Област: Електроничар,  сервисер и монтажер на соларни системи за струја и топла вода.

Хоби: Лов на риба

 
     

 

Стефан Трајков. Машински инженер. Роден 1993

На постдипломски студии за обновливи извори на Машински факултет Скопје.

Област: Организација на саеми, примена на соларна енергија во домаќинства и земјоделие.

Хоби: Фудбал

     

  Тони Максимовски. Електро инженер. Роден 1964

Професор во ЕМУЦ Коле Нехтенин.

Област: Едукација на млади, примена на инвации за соларна енергија во образование.

Хоби: Прошетка во природа

     

  Зоран Трајков, дип.маш.инженер. Роден 1963

Област: Практична примена на соларна енерија, иновации.

Хоби: Планинарење, Пливање и возење велосипед

     

  Кире Маринков, електричар, Роден 1959

Област: Електроника,  соларни системи, сервис на бела техника

Хоби: Иновации

     

  Донче Јорданов. Дипломиран машински инженер.Роден 1948

Пензионер

Област: Проектирање на греење и климатизација, примена на инвации. Претседател на сојуз на иноватори "Кирил Донски" во Штип

Хоби: Шах

     

  Јордан Трајков. Дипломиран економист. Роден 1936

Пензионер

Област: Економски анализи, пазар и продажба.

Хоби: Крстозбор