Распоред на монтажи на соларни системи Јуни и Јули 2014 од Еко Солар доо

НАПОМЕНА: Странките кои немаат уплатено аванс од 30% или немаат склучено договор за одложено плаќање со Еко Солар ги молиме во најкраток временски рок да го сторат тоа. Во спротивно приоритет ќе имаат тие кои целосно го платиле системот, платиле аванс или склучиле договор

датум месец Ден Дали е платен аванс за соласниот систем или има склучен договор Временски услови Име на сопственик адреса големина вид на соларен систем
17 Јуни     дожд, одложена монтажа Живко Станоевски      
18 Јуни   целосно е платен, без водовод дожд, одложена монтажа Живко Станоевски      
19 Јуни  Четврток платено 100 % аванс   Живко Станоевски Долни Балван 200/4 со рамни колектори
20 Јуни  Петок     Сервис на ЛЕОВ и други ситни поправки      
21 Јуни  Сабота     викенд ( неработен ден)      
22 Јуни  Недела     викенд ( неработен ден)      
23 Јуни  Понеделник Склучен е договор   Пане Тенов ( Автолакер Панац) Нас. Стар Караорман 160/4 со рамни колектори
24 Јуни  Вторник     Подготовка и пакување  на нови соларни системи      
25 Јуни  Среда платено 30% аванс   Бобан Стефанов Штип 200/4 со рамни колектори
26 Јуни  Четврток     Сервис на ЛЕОВ и други ситни поправки      
27 Јуни  Петок платено 30% аванс   Миле Димитров нас.Баби 200/4 со рамни колектори
28 Јуни  Сабота     викенд ( неработен ден)      
29 Јуни  Недела     викенд ( неработен ден)      
30 Јуни Понеделник платено 30% аванс   Тања Радање со 18 цевки вакуумски
1 Јули  Вторник     Подготовка и пакување  на нови соларни системи      
2 Јули  Среда платено 100 % аванс   Нушевски Горги Штип 120/2 со рамни колектори
3 Јули  Четврток     Сервис на ЛЕОВ и други ситни поправки      
4 Јули  Петок платено 30% аванс   Драган Георгиев Штип 160/4 со рамни колектори
5 Јули  Сабота            
6 Јули  Недела            
7 Јули Понеделник Склучен е договор   Владо Берков до пинг понг сала во штип 200/4 со рамни колектори
8 Јули  Вторник     Подготовка и пакување  на нови соларни системи      
9 Јули  Среда     Данче Јавна обвинителка      
10 Јули  Четврток            
11 Јули  Петок Склучен е договор   Билјана Николовска 4 Јули бр 31 160/2,5 со рамни колектори
12 Јули  Сабота            
13 Јули  Недела            
14 Јули  Понеделник     Мирослав Петров Лески бр 14, нас Баби штип 200/4 со рамни колектори
15 Јули  Вторник     Подготовка и пакување  на нови соларни системи      
16 Јули  Среда     Игор Лазаревски Пробиштипска бр 20, нас.Баби 200/4 со рамни колектори
17 Јули  Четврток            
18 Јули  Петок