Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2  (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2  (580 кг.)
ЕКО 60м2  (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

     

Галерија од фотографии ,        дај ми ценовник

 

 

 

 
Обука за правилно ракување на соларните сушари , наменета за добитниците на проектот Рурална Жена во  Ресен , 11, Јуни, 2021 г

 

     

 

 

 

Обука за правилно ракување на соларните сушари , наменета за добитниците на проектот Рурална Жена во  Ресен , 11, Јуни, 2021 г

 

     

 

Соработка со универизтет Гоце Делчев и ФИТР        
 

 

         

 

 

Сушење органски јаболки Златен Делишес. Соработка со Универзитет Г. Делчев- Штип и ФИТР.

         
 

 

 

Сушење на шумски плодови и јаболка во Пробиштип. Ноември 2021.

         

 

 

 

Пробно сушење на шумски плодови

  Пробно сушење модра слива  "Бемар Фруит" Берово, Ноември 2021   Пробно сушење на модра слива "Бемар Фруит" Берово, Ноември 2021
         

 

 

Сушара 145 кг. спремна за транспорт

 

Сушара 145 кг. спремна за транспорт

 

Сушара 145 кг. спремна за транспорт

         

 

 

Сушара испорачана во Велес

 

Сушење на ароматични растенија

 

Дел од воздуховод

         

 

 

Воздушен сончев систем за предгревање на воздух во сушара

 

Воздушен сончев систем за предгревање на воздух во сушара

 

Воздушен сончев систем за предгревање на воздух во сушара

 

       
   

Монтажа на 2 сушари 300 кг.   Монтажа на 2 сушари 300 кг.   Монтажа на 2 сушари 300 кг.
         

   

Воздушен сончев систем за предгревање на воздух во сушара

 

Воздушен сончев систем за предгревање на воздух во сушара

 

 Вградување на PLC контролер во командна кутија на сушарата

         
   

Термосифонски сончеви системи за топла вода

 

Пумпен сончев системи за топла вода

 

Влез за клиенти во ЕКО СОЛАР