Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2 (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2 (580 кг.)
ЕКО 60м2 (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

ЕКОСОЛАР дооел е основана на 18 април 1995 година. Штип, Република Северна Македонија

Приоритетна активност 25.11 Производство на метални конструкции и делови од конструкции.

Главни производи и услуги

Производство на хибридна сушари за овошје, зеленчук,  крекери и друго.
Воздушни соларни колектори (за добивање топол воздух)
Инсталација на соларни системи за топла вода
Сервис на бојлери LEOV
Произведуваме едукативна опрема за примена на сончевата енергија
Обука за монтери на соларни системи


Мисија и Визија Континуирано подобрување на ефикасноста на сончевите колектори за воздух и сушари и намалување на загубите на топлина
ЕКО СОЛАР е фирма со 29 год. традиција.
 

 • Адреса: Стар Караорман, Штип
  Фиксен Телефон 032-606-983
 • Службен мобилен тел.број 075-462-473 ( Има Вибер на овој број)
 • Работно време  7 15 часот ( Понеделник до Петок)


Е-пошта z.trajkov@gmail.com

 • Единствен даночен број  (ЕДБ)         МК4029995111813
 • Единствен матичен број  ( ЕМБС)     5008409

  ЕКО СОЛАР има сертификат за квалитет ISO 9001:2015 за соларна сушара и CE сертификат.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

 

Останати информации од испитување на квалитет

 1. Резултати од испитувања на сушени плодови, добиени од серфицирана лаболаторија
 2. Мерења
 3. Пресметки