Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2  (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2  (580 кг.)
ЕКО 60м2  (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

  

Сушари EКO 82/23 и ЕКО 82/24  за овошје и зеленчук со 24 INOX тацни за сушење.   

Сушара за овошје и зеленчук со 14 INOX тацни за сушење. Вкупна површина на тацните 5,6 м2  (Капацитет  82 кг. за сурова сливи .

Напомена : ова важи ако суровиот матерјал има специфична тежина 0,7g/cm3. Затоа капацитетот на сушарата се изразува во површина на тацни за сушење

 

     

Сушара тип ЕКО 82/23

 

Изглед на сушарата ЕКО 82/23

 

Внатрешност на сушарата  ЕКО 82/23

     

 

Внатрешност на сушарата  ЕКО 82/23

 

Контролер на сушара ЕКО 82/23

     

 

 

Страничен изглед на сушара ЕКО 82/23

 

 

     

 

Технички карактеристики за Сушара тип ЕКО 82/23

 

 

  • Габарити 1,13 м (должина) *1,06 м ( ширина) * 1.25 ( висина)
  • Тежина 109 kg (толеранција 3%)
   Големина на вентилатори Ф 175 ( 6 бр.)
           Моќност на  вентилатори: 6*20 =120 W
           Maksimalen prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h 
           Dogrevawe so електричni греачи: 2*0,75=1.5 kW (монофазна)
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Inoks (внатре), надворe{no [upliv Polikarbonat (Leksan), Изолациј кај вентилатори -Алум.и полкарбонат
          Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челична мрежа - INOX 304
          Димензии на тацните за сушење: 0,5 m  ͯ   0,8 m
              Inoks тацни за сушење :  14 парчиња од мрежа INOX 304
              Vkupna povr{ina на Inoks тацни за сушење: 14*0.5*0.8=5.6 m2
               Врата- шupliv Polikarbonat, зид за вентилатори- Алуминиум

 

 

 

 

 

 

 Сушара тип А 82/24 (со дополнителна термичка изолација на зидовите по барање на клиенти)

     

 

Страничен изглед на сушара EKO 82/24

 

Страничен изглед на сушара EKO 82/24

     

 

Врата на сушарата EKO 82/24

 

Внатрешност на сушарата  EKO 82/23

     

 

Контролер на сушара EKO 82/24

 

Контролер на сушара EKO 82/24

     

 

Сушари ЕКО 82/24  изработени по барање на клиент

 

Сушари ЕКО 82/24  изработени по барање на клиент

 

 

Технички карактеристики за Сушара тип EKO 75/24

 

 

  • Габарити 1,09 м (должина) 1,06 м ( ширина) 1.28 ( висина)
  • Тежина,  93 kg (толеранција 3%)
   Големина на вентилатори Ф 175 ( 6 бр.)
           Моќност на  вентилатори: 6*20 =120 W
           Maksimalen prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h 
           Dogrevawe so електричni греачи: 2*0,75=1.5 kW (монофазна)
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Inoks (внатре), ekspandrian poliester i надворe{no шupliv Polikarbonat ( Leksan)
          Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челична мрежа - INOX 304
           Димензии на тацните за сушење: 0,5 m  ͯ   0,8 m
              Inoks тацни за сушење :  13 парчиња од мрежа INOX 304
              Vkupna povr{ina на Inoks тацни за сушење: 14*0.5*0.8=5.6 m2
              Врата- шupliv пolikarbonat, зид за вентилатори- Алуминиум.