Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2  (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2  (580 кг.)
ЕКО 60м2  (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

     

Сушари EКO 145/Е и ЕКО 145/H  за овошје и зеленчук со 24 INOX тацни за сушење. Вкупна површина на тацните  9,6 м2

  Капацитет  145 кг. за сурова слива.  Напомена : ова важи ако суровиот матерјал има специфична тежина 0,7g/cm3. Затоа капацитетот на сушарата се изразува во површина на тацни за сушење

                                        

                                                   Сушара тип EKO 145/E    (овој модел на сушара е поефтин. Таа работи само на ел. енергија. Затоа има ознака Е)

 

Изглед на сушарата ЕКО 145/E

 

Внатрешност на сушарата  ЕКО145/E

     

 

Контролер на сушара ЕКО 145/E

 

Контролер на сушара ЕКО 145/E

     

 
Технички карактеристики
Големина на вентилатори Ф 175 ( 10 бр.)
           Моќност на  вентилатори: 10*20W = 200 W
           Maksimalen prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h 
           Dogrevawe so електричni греачи: 4*850=3.4 kW (монофазна)
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Алуминиум (внатре), надворe{no PVC panel 20мм.
              Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челична мрежа - INOX 304
          Димензии на тацните за сушење: 0,5 mͯ  0,8 m
              Inoks тацни за сушење :  24 од мрежа INOX 304 + 1 ( најдолу од алуминиум за собирање на ѓубре)
              Vkupna povr{ina на Inoks тацни за сушење: 24*0.5*0.8=9.6 m2
              Gabariti 0.9*1.25*2.1
              Приближна тежина 200 kg

 

Поглед од задна на сушара ЕКО 145/E

 

 

   

 

 

 

 

 Сушара тип EKO 145/H (хибрид- за предгревање воздух може да користи воздушни сончеви колектори, догревање со на ел. енергија)

 

 

Поглед од задна на сушара ЕКО 145/H

 

Внатрешност на сушарата  ЕКО 145/H

     

 

Контролер на сушара ЕКО 145/H

 

Контролер на сушара ЕКО 145/H

     

 
Технички карактеристики
Големина на вентилатори Ф 175 ( 10 бр.)
           Моќност на  вентилатори: 10*20 = 200 W
              Maksimalen prоток на воздух: 0 do 500 m3/h  (долна зона)
              Maksimalen prоток на воздух: 0 do 750 m3/h  (горна зона)
 (контролната табла има посебна регулација. Prv regulator za 4 долни  вентилатори и vtor regulator za 6 гоrни вентилатори)
             Ima podgotovka vo komandna tabla za predgrevawe na vozduh so vozdu{en son~ev kolektor ( ima vgradeno diferencijalen termostat)
           Dogrevawe so електричni греачи: 4*850W=3.4 kW (монофазна)
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Алуминиум (внатре), надворe{no PVC panel 20мм.
          Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челична мрежа - INOX 304
          Димензии на тацните за сушење: 0,5 mͯ 0,8 m
 Inoks тацни за сушење: 24 од INOX 304 мрежа + 1(најдолу од алуминиум за sobirawe ѓубре)
              Vkupna povr{ina на Inoks тацни за сушење: 24*0.5*0.8=9.6 m2
              Приближна тежина 200 kg

 

Поглед од задна на сушара ЕКО 145/H

 

 

 

   
Dopolnitelna oprema (posebna pora~ka) soglasno so proektna dokumentacija od klient
Воздушен солaрен колектор 2 м2
Димезии на воздушиот сончев колектор ( 1м*2м*0,1м)  инсталирана моќност1,4 kW
Моќност на електричен вентилатор 120 W ( за довод на свеж и сув воздух од надвор)