Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2  (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2  (580 кг.)
ЕКО 60м2  (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

 Постојат два вида на сушари од овој тип. Разликата е во програмирање на времето на сушење.

  •      Првата сушара користи "Sinotimer"  за оваа намена. За полесно да направите разлика, тоа е контролната табла на Слика 1.

"Sinotimer" , или уред за подесување на време на сушење (тајмер) е на лева страна од контролна кутија.

Toj има кружен облик и бела боја. На него има црни копчиња, а под него пишува "Временско Реле" ( Time relay)

 

  •      Втората сушара е создадена како посебно барање од купувачи.  Временското програмирање да биде контролиран со Wi Fi . Овде има вграден мерач на потрошена енергија.  За полесно да направите разлика, тоа е контролната табла на Слика 2. Уредот за подесување на време на сушење ( тајмер) е на лева страна од контролна кутија, има правоаголен облик и сива боја. Под него пишува "Мерач на потрошена ел.енергија" (energy meter)

                                                                                                                            

 Опис     

  Изглед на дел од контролна табла   

Упатство за работа

видео

 Соларна хибридна сушара EКO 100А

со временско програмирање Sinotimer

 

Слика бр 1

Дај ми упатство за работа за сушара EКO 100А со вгадено временско програмирање - Sinotimer 

Oпшто видео за составни делови и функција на ЕКО 100 сушарата

 

Дај ми видео  за ракување со сушарата ЕКО100 со Sinotimer  

       

 

Соларна хибридна сушара EКO 100А

со Wi Fi временско програмирање

 

Дај ми упатство за работа за сушара EКO 100А со вгадено временско Wi Fi програмирање и мерење на потрошена енергија

Oпшто видео за составни делови и функција на ЕКО 100 сушарата

 

Дај ми видео  за ракување со сушарата со Wi Fi временско програмирање

 

Слика бр 2

   

 

 

Технички карактеристики на Соларна хибридна сушара EКO 100

  Габарити 1,59м (должина) *0.94 м ( ширина) * 1,87 ( висина)

Бруто волумен 1,92 m3

Приближна тежина 150 kg

     

 

  Големина на вентилатори Ф 300 ( 2 бр)  
             Моќност на  вентилатори: 2*120 = 240 W  
             Maksimalen prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h   
             Dogrevawe so електричni греачи: 3 kW (монофазна)  
             Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm  
             Изолација на страница: Алуминиум (внатре), надвор - поликарбонат 10мм.  
               Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челик- INOX  
            Димензии на тацните за сушење: 0,5 m ͯ 0,8 m  
                Број на Inoks тацни за сушење :  17   (овој број може да се зголеми по барање на купувач)  
                Vkupna povr{ina на Inoks тацни за сушење: 17*0.5*0.8=6.8 m2  
     
  Karakteristiki na vozdu{en solaren sistem  
  Главен воздушен солaрен колектори 1,72 м2  
  Странични воздушни сончеви апсорбери околу 1,6 м2  
  Вкупна инсталирана моќност на главен и странични апсорбери 1,7 kW  
  Моќност на електричен грејач 3 kW ( за догревање или работа навечер)  
     

 

 

 

Внатрешност на сушарата

 

Сушење на чипс од јаболка

     
     

 

Сушари спремни за испорака

 

Сушари спремни за испорака

     
Дај ми повеќе фотографии од овој производ.