Македонски

  English

        Агро Саем Струмица     30- 31 Август 2019

Саем Агра - Пловдив Бугарија  20 /24 Феб. 2020

Саем Агритехника- Хановер Германија 1016 Ноем. 2019

Саем на Техника Белград Србија 21/24 Мај 2020

 

 

 

Pomo{ pri programirawe   

  Phantom web. server)  Напомена:            

Кандидатите мора да имаат солидно познавање за програмирање и да бидат одобрени од Коджито ЕООД

  Консалтинг услуги       (менаџмент, бизнис плановi, pomo{ pri vodewe на проекти)
  Професионални услуги           (техничка документација за нов производ, подобрување на дизјан)
  Изнајмување на опрема         (мерна опрема, експонати, видео бим, podvi`ni solarni sistemi)
  Организирање настап на саеми          (саеми во Реп. Северна Македонија, Србија, Грција и Бугарија)
  Подготовка на докуменација    (помош при поднесување на патентна пријава)
  Пристап кон поголеми пазари и вмрежување.   ( поврзување на заинтересирани страни)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

тел. 077-613-707 . Сите права се задржани на ЕКО СМАРТ.