Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski

 

Home
Новости
За нас
Развој
Обуки во 2022 г.
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија

 

07,05,2021

Сашо Кукески од Прилеп, по завршувањето на обуката во Јануари 2021 успешно ја прошири дејноста на својата фирма САВАНА со монтажа на фотонапонски соларни системи

https://www.facebook.com/alarmikameri/photos/pcb.2317023531763982/2317022938430708/

   
       
   
       
   

 

 

Резултати по обуката во 2021 год.- Mатеј Пунтевски  се вработи во КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервју со Тамара Мариќ

 

 

26-Feb-23

  web counter