Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski

 

Home
Новости
За нас
Развој
Обуки во 2022 г.
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија

 

            Дел од тренинг центарoт на ЕКО СОЛАР за практична настава

       
 

 

  Хибриден инвертор поврзан на мрежа   Едукативни матерјали
       
 

 

  Дел од тренинг центарот   Дел од тренинг центарот
       
 

 

  Дел од тренинг центарот   Дел од тренинг центарот
       
   
  Дел од тренинг центарот   Дел од тренинг центарот
       
   
  Подвижен модел на термален пумпен соларен систем   Подвижен модел на термален пумпен соларен систем
       
   
  Дел од тренинг центарот   Дел од тренинг центарот
       
   
  Дел од тренинг центарот   Дел од тренинг центарот
       
   
  Дел од тренинг центарот   Дел од тренинг центарот
       
 

 

  Нови типови на Хибридни и Grid Tie PV инвертори   Нови типови на Хибридни и Grid Tie PV инвертори
 
 

 

 

Дел од наставни помагала и едукативни средства

 

Магацин за наставни помагала и едукативни средства

       
 

 

 

Дел од наставни помагала и едукативни средства

 

Сертификати

 

 

 

Располагаме со нови машини за сечење и виткање на лим

 

Дел од работни простории

       
 

 

  Дел од работни простории   Простор за пушачи

 

 

 

 

 

 

 

 

26-Feb-23

  web counter