Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski

 

Home
Новости
За нас
Развој
Обуки во 2022 г.
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија

     

    
 

 Како започнавме :

1. Едукација на  наставен кадар - иструктори за обуки за соларни монтаежери, Кобленц, Германија 2010 год.

Организатори: Занаетчиска комора на Македонија, Балканско биро - Софија  и Занаетчиска комора на Кобленц- Германија

Дел од излагањето на проект-координатор Борис Парванов:: "Покрај толку факултети, дипломирани инженери, организации и здруженија за енергетика, Македонија нема стручен кадар за монтирање соларни инсталации.

- Професори и инженери има многу, но кога треба да се качи некој на покрив на зграда и да инсталира вакви елементи, тогаш нема никој. Има луѓе што досега го правеле тоа, но тие се самоуки
 Како професија с уште нема струка специјалисти за соларни инсталации и целта на обуката е да се создаде почетен кадар, кој понатаму ќе обучува и други лица. Освен за монтажата овие луѓе ќе биде задолжени и за контрола и одржување на ваквите соларни системи.

 

     

 

Подготовка на алат за работа ( Кобленц 2010)

   
       
 

 

 

Теоретски дел од обуката за соларни монтажери  (Кобленц 2010)

 

Вежба- Полнење на пумпен соларен систем со антифриз

       
 

 

 

Вежба- Поставување држачи на кров за соларен колектор  (Кобленц 2010)

 

Вежба - Прицврстување на основа за соларен колектор

       
 

 

 

Шема за принцип на работа на пумпен сончев систем

 

Дел од кандидатите за обука

 

 

   
 

 

 

Вежба - Монта на термален соларен колектор  (Кобленц 2010)

 

Доделување сертификати за завршена практична обука во Коблец- Германија

 

  2  ЕКОСОЛАР изведува обуки за соларни монтажери во Македонија, преку други институции    ( под-изведувачи)
       
  Реализирана обука за соларни монтажери  преку занаетчиска комора на  Штип (2011 г.)    
 

 

 

Теоретски предавања од проф. Д-р Илија Насов за соларна енергија

 

Изјави за локални и национални медиуми за обуката за соларни монтажери

       
 

 

  Посета на соларна централа на Алфа Инженеринг - Радовиш   Посета на соларна централа на Алфа Инженеринг - Радовиш
       
 

 

 

Посета на соларна централа на Алфа Инженеринг - Радовиш

 

Дел од практична обука во Пловдив- Бугарија

       
 

 

 

Дел од практична обука во Пловдив- Бугарија ( 2011 год

 

Дел од практична обука во Пловдив- Бугарија

       
       
  Реализирана Обука за соларни монтажери преку Занаетчиска комора од Скопје - 2014 год.    
 

 

 

Заварување на носечка конструкција на кров и мерки за заштита

 

ВежбаЌ монтажа на Термосифонски соларен систем 120/2  ( 120 лит бојлер и еден колектор од 2м2)

       
   

 

Монирање на вакуумски сончев систем

 

Дел од мерките за заштита при работа

       
  Реализирана Обука за соларни монтажери преку Полипроект- 2016 год.    
 

 

 

Како функционира пумпен соларен систем

 

Монтажа на фотонапонски панел

       
 

 

 

Монтажа на фотонапонски панел

 

Објаснување за "Heat pipe"вакуумски сончев колектор

       
  Обуки за соларни монтажери оранизатор "Полипроект"  2018 год-    
 

 

 

Дел од учесниците на обуката

 

Вежба- Подигнување на термосифонски бојлер со 3 јажиња

       
 

 

 

Вежба за Т СОЛ симулација

 

Обуките во 2019 и 2021 се дадени како посебна страници , со линк од мени.

       
       
  3  Регистриравме наш тренинг центар за соларни монтажери, преку министерство за образование и наука
 

 

 

Дел од сегашните простории за работа со електрика

 

Дел од сегашните простории за работа со електрика

       
 

 

 

Дел од сегашните простории за работа со електрика

 

Дел од сегашните простории за состаноци

       
 

 

 

ходник

 

ходник

   
 

4  Изградивме нов објект од 800 м2 за потреби на ЕКОСОЛАР, Штип   2020 год.

 

 

 

Надворешен изглед на новиот објект

 

Надворешен изглед на новиот објект

 

 
 

Надворешен изглед на новиот објект

 

Надворешен изглед на новиот објект

 

 

   
 

 
   Завршни активности за отварање на новите деловни простории за обука    Завршни активности за отварање на новите деловни простории за обука
       
 

 
   Завршни активности за отварање на новите деловни простории за обука    Завршни активности за отварање на новите деловни простории за обука
       
 

 
  Завршни активности за отварање на новите деловни простории за обука    Завршни активности за отварање на новите деловни простории за обука

 

26-Feb-23

  web counter