Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski

 

Home
Новости
За нас
Развој
Обуки во 2022 г.
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија

  Зоран Трајков од ЕКОСОЛАР во соработка со неколку стучни лица во областа на образованието подготвија 2 нови стандарди на занимања во областа на соларната техника. Стандардите се доставени до Министерство за образование за одобрување. Maj 2021 god  

 

 

Изразување на интерес за присуство на обука за соларни системи (монтажа, димензионирање и сервис)Институцијата за стручна обука ЕКО СОЛАР и здружението Солар Македонија ќе започнат обука на 29 кандидати од цела Македонија преку проект Премостување на јазот кај вештините за создавање нови и подобрри работни места поддржан од УНДП, Фонд за иновацци и технолошки развој и Британска Амбасада. Практичниот дел од обуката ќе биде во Тетово, Скопје и во ЕКО СОЛАР -Штип. Организатор е Skills4Future од Тетово.

Датум 12. Март 2022 год.

 

Институцијата за стручна обука ЕКОСОЛАР потпиша меморандум за соработка со директорот на СОУ "Коле Нехтенин" Јованка Шалева за прием на ученици од електро енергетска струка преку дуално образование.           

Датум 10.Март 2022

      повеќе..

       
 

 Зоран Трајков од ЕКО СОЛАР го презентираше тренинг центарот за обука на соларни монтажери пред бизнис секторот од Источна Македонија и градоначалникот на општина Штип.

 Датум 4 Март 2022      

повеќе инф. на  https://www.facebook.com/IvanJordanovv/posts/360250292775111

 

Институцијата за стручна обука ЕКОСОЛАР  инвестираше свои средства за нови  400 м2 покриен деловен простор за развој и подобрување на нашиот Едукативен центар, лоциран на 5 км од Штип, во нас. Стар Караорман

      Повеќе инф.

Датум 22 Август 2021

       
  Почитувани, церемонијата за доделување сертификати на кандидати кои успешно ја завршија обуката за соларни системи ќе се одржи на 07.06.2021.

Датум  07. Јуни. 2021

Агенда..

 

Промотивен видео матерјал , од обуката за соларни монтажери оранизирана од  "Солар Македонија" www.solar.org.mk. Проектот е делумно финасиран од УСАИД. Практичниот дел од обуката,  се одржа во верифицираната институцијата за стручна обука ЕКОСОЛАР

https://www.facebook.com/SolarMacedonia/videos/2817576441793130

       
 

Изненадувачки ажурно реагираа стручните тимови на општините, откако Светска банка и Министерството за финансии најавија 25 милиони евра за заштеда на енергија. Поголем дел од нив, точно знаат кои објекти енергетски им се најпропустливи и каде најмногу им одат пари за струја. Општините во Источна Македонија ќе вложуваат во фотоволтаични соларни системи, со цел да ги намалат трошоците. 20% од трошоците ќе им бидат покриени со грант. повеќе на https://www.facebook.com/watch/?v=866499664209443

 

Обуките кoи беа прекинати поради  пандемијата ќе продолжат на 4 Мај. 2021

   прва група од 4 до 8 Мај 2021

   втора група од 10 до 14 Мај 2021

За повеќе информации контактирајте го Стефан Трајков 078-317-902

 

       
 

  ЕКОСОЛАР е дел од рекламниот спот за нови студенти на електротехнички факултет - смер обновливи извори на енергија, при Универзитет Гоце Делчев во Штип.

https://www.youtube.com/watch?v=jm2PQqt2kZY

 https://www.facebook.com/ElektrotehnickiFakultetStip

 

Матеј Пунтевски , по успешно заврпената обука се вработи во КМГ ЕОЛ КВАЗАР  (Април 2021)   

Повеќе  https://www.facebook.com/kmgeol.kvazar  

       
 

Интервју со Тамара Мариќ, дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии, која неодамна преку Солар Македонија се обучи за соларни системи!   Повеќе https://inovativnost.mk/2021/04/15/

 

Во тек на обуката за соларни монтажери, кандидатите  од здружението "Солар Македонија" успешно ги совладаа алатките за кореистење на софтверот PV SOL Премиум. Предавањето беше на Англиски јазик од Chris Laughton-Solar Design Company - England .

Повеќе на www.facebook.com/SolarMacedonia

       
 

Покрај толку факултети, дипломирани инженери, организации и здруженија за енергетика, Македонија нема стручен кадар за монтирање соларни инсталации. Првите специјалисти за оваа проблематика земјата  ги доби во февруари 2010 година. Обуката ја организира{e Занаетчиската комора Koblenc- Germanija.  "Професори и инженери има многу, но кога треба да се качи некој на покрив на зграда и да инсталира вакви елементи, тогаш нема никој. Има луѓе што досега го правеле тоа, но тие се самоуки" - изјави , проект-координатор Борис Парванов од Бугарија.  ....    pove}e

 

Od 2 do 6 Mart 2011 vo gradot Linz, Austrija se odrржа saem i konferencija za primena na obnovlivi izvori na energija, solarna i biomasa. Od EKOSOLAR bepe prisuten Zoran Trajkov. Postetata ja organizira{e Avstriskata stopanska komora. Bea poseteni i firmite : Solar Fokus, San Master,  Kolar... pove}e 

         
 

Која е поентата да се троши електрична енергија која од ден на ден станува се поскапа, а секаде околу нас има толку енергија која е обновлива, бесплатна и еколошки чиста? Станува збор за искористување токму на таа енергија! Тоа е сонцето кое без престан грее, не ја загадува околината и најважно од се е бесплатно!...   mal biznis info br 3

  Презентации за примена на соларна енергија  

 

26-Feb-23

  web counter