Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski

 

Home
Новости
За нас
Развој
Обуки во 2022 г.
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија


 

 

Кандидати за практична обука во прва група  од 4 8 Мај 2021

 

Име и презиме

 

Индивидуално/Компанија

Дополнителни

информации

1

Зоран Стојковски

 

Индивидуално

Ел.техничар слаба

струја

2.

Радка Терзиева

 

Индивидуално

Дипл.ел.инж

3

Баже Тофиловски

 

Контура

Претставник од

компанија

4

Столе  Пешевски

 

Индивидуално

/

5

Пепи Зафиров

 

Индивидуално

Инженер

6

Недим Вечка

 

НЕУ МАСТЕР

Претставник од компанија

7

Андреј Паунов

 

Индивидуално

Градежен инженер

8

Дејан Пешевски

 

Индивидуално

Ел.инженер

9

Александар  Зарковски

 

ЈУМИС ДООЕЛ

Ел.техничар

 

 

 

         
     
         
     
         
                   
         
     
         
     
         
       

 

 

Кандидати за практична обука, втора група  10 14 Мај 2021

Реден број

Име и презиме

Индивидуално/Компанија

Дополнителни

информации

1.

Горан Ангелковски

Индивудално

Дипл.ел.инженер

2.

Миралин Јајовски

ММ СОФТ

Управител-ел.инж

3.

Стефан Стевковски

ГЕМАКС Интернационал

Ел.техничар

4.

Миле Тасев

ХБТ Неготино

Управител

5.

Петрика Јанеку

Индивидуално

Магистер по

технички науки

6.

Марјан Несторовски

МАР-ЧЕ ТЕРМ Тетово

Управител

7.

Александар Цветков

Средно техничко

училиште Куманово

Профеоср

8.

Ненад Димитров

Индивидуално

Економист

9.

Здравко Трифунов

Индивидуално

Ел.инж искусен и

млад

 

 

      

Дел од обуката во Јануари 2021

Организатор на комплетната обука -

верифициран центар за обуки

здружение "Солар Македонија"

www.solar.org.mk

 

Под изведувач за практичната настава

 верифициран центар за обуки

ЕКОСОЛАР www.ecosolar.mk

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

26-Feb-23

  web counter