Diferencijalen termostat DT- 2 eco  (programabilen so mikroporocesor).

Eko Solar e oficijalen zastapnik na ovoj vid na diferencijalni termostati za Makedonija

 

Upotreba:  Diferencijalniot termostat ima za cel da ja upravuva pumpata i el.greja~ na bojlerot spored razlikata me|u temperaturite na kolektorot i bojlerot

 • Garаncija 2 god.

 • So dve sondi

 • Ekran za prikaz na temperatura na kolektor i bojler

 • Mo`nost za podesuvawe na diferecijalna razlika

 • Podesuvawe na startna temperatura na kolektor

 • Mo`nost za podesuvawe na minimalna i maksimalna temperatura na kolektor

 • Mo`nost za podesuvawe na minimalna i maksimalna temperatura na bojler

 • Leten re`im na rabota Su 1  (za{tita od pregrevawe na kolektori ako sopstvenikot e na odmor)

 • Leten re`im na rabota Su 2  (za{tita od pregrevawe na kolektori ako sopstvenikot e na odmor, vtora opcija)

 • Podesuvawe na histerezis

 • Ima dodatno par~e metalna {ina za monta`a

Dopolnitelni funkcii:

 • Ima mo`nost za podesuvawe na startna temperatura na pumpata, ako temp. vo kolektor e pod 40  С Podesuvawe na diferencijata  ∆ t od 0-30 С  

   Daj mi detalno upatstvo za upotreba  на diferencijalniot termostat   .   .PDF 206kB

 
 
     

 

 

      Daj mi cena za diferencijalni termostati
 

 

 

 

 

tel. 032-606-983   ;   mob.tel. 075-462-473 ;    077-501-843        Stip ,                Posledna revizija na   07 март, 2015

E mail     z.trajkov@gmail.com                St. "Cveta Jovanova" No 14 ;   2000 Stip,         Rep.of Macedonia