подржано од                 

Сушење плодови
Каков капацитет
Сушара 75 кг.
Сушара 100 кг.
Сушара 100 кг. EL
Сушара 200 кг.
Сушара 300 кг.
Сушара 800 кг.
Сушара 1400 кг.
Техничко упатство
Галерија
Од Медиуми
Соработка со ФИТР
За нас

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Агро Солар ЛТД нуди сушење на овошје и зеленчук со примена на зелена енергија. Сушарите првенствено се наменети за сушање на органски плодови. Нема загадување на околината. Процесот се следи со Wi Fi.

Сушарите кои се нудат на пазарот од конкуренцијата работат на нафта, дрва, пелети или LPG. При тој процес на сушење, плодовите примаат мирис од пепел, нафта или друг мирис. Пазарот во западна Европа бара суви органски плодови, кои немаат мирис од процес на сушење.Тие органски плодови, исушени со зелена енергија, имаат цена која е 3 до 5 пати поголема цена од обичните суви плодови, кои се третирани со пестициди или сушени на нафта, ТНГ или дрва. Обичните сувите  плодови се продаваат по ниски цени на Балканот. Тие не се наша целна група.

Прва класа свежи органски плодовои се продава веднаш на пазарот или се складира во ладилници. Сепак никаде нема доволно простор за да се складира целата берба во ладилник. Ако се исуши вишокот на плодови од бербата, тогаш ќе се намали потребата од складирање во ладилник. Пример: На сувите јаболка им треба  45 пати помал простор за складирање.

Втора класа органски плодови (оштетувањата при берба, транспорт или силен дожд) се фрла. Нудиме прекрасна можност  тие оштетени органски плодови да се исушат и да се продадат.  Ова е дополнителен приход.

   

     

 

Напомена : Производителот го задржува правото на промени, без претходна најава.

Last revision 12-ноем.-23